تخریب یک مصلی در قدس اشغالی و یورش به منازل فلسطینی ها توسط نظامیان صهیونیست از جمله خبرهای فلسطین به شمار می رود.

به گزارش پرس شیعه به نقل از العهد، نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی صبح امروز در راستای سیاست های تجاوزکارانه خود مصلی الأنبیاء در منطقه المصراره در مرکز قدس اشغالی را منهدم کردند.

از سوی دیگر نظامیان صهیونیست به منطقه «الخضر» در جنوب شهر بیت لحم واقع در کرانه باختری یورش بردند و به شماری از منازل فلسطینی ها در بخش قدیمی این منطقه حمله کردند.

در شهرک «تقوع» واقع در شرق شهر بیت لحم نیز نظامیان صهیونیست برای دومین روز متوالی به منازل فلسطینی ها یورش بردند.

خبر دیگر اینکه صهیونیست ها ایست بازرسی «بیت فوریک» در شرق نابلس واقع در کرانه باختری را بستند و مانع از عبور و مرور خودروهای فلسطینی شدند.