دبیر کل سازمان ملل متحد با اعلام اینکه دنیا در حال حاضر شاهد ۱۷ بحران است از کشور های جهان خواست که در برخورد با این بحران ها اراده قوی داشته باشند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از النشره، «بان کی مون» دبیر کل سازمان ملل متحد در سخنانی اعلام کرد که جامعه جهانی طی هفت سال گذشته با بحران های موجود در دنیا به طور جداگانه تعامل کرد.

وی در جریان دیدار با شماری از آسیب دیدگان بحران ها و در حاشیه یک نشست بین المللی درباره کار انسانی گفت: می دانم که شما نمایندگان کشورهای آسیب دیده هستید و به جز شما میلیون ها نفر دیگر دچار بحران شده اند لذا بسیار مهم است که اکنون اینجا باشک و در درجه نخست با شما دیدار کنم.

دبیرکل سازمان ملل متحد خاطرنشان کرد: دنیا در حال حاضر شاهد ۱۷ بحران است که سازمان ملل متحد نمی تواند به تنهایی با آنها تعامل کند لذا تمامی کشورها و طرف های ذیربط باید برای برخورد با این بحران ها از خود اراده قوی نشان دهند.