دومین روز رزمایش بیت المقدس ۲۸ یگان های پیاده، مکانیزه و یگان های واکنش سریع و هوانیروز با پشتیبانی جنگنده های نیروی هوایی ارتش انجام می شود.

به گزارش پرس شیعه؛ دومین روز از رزمایش بیت المقدس ۲۸ در منطقه نصرآباد اصفهان با حضور یگان های پیاده، مکانیزه، زرهی، توپخانه، تیپ ۶۵ نیروی مخصوص، یگان های واکنش سریع هوانیروز و با پشتیبانی جنگنده های نیروی هوایی ارتش برگزار می شود.

مرحله سوم رزمایش با تک هوایی دشمن فرضی آغاز شد و یگان های زرهی و مکانیزه با پشتیبانی آتش بالگردهای هوانیروز و توپخانه نیروی زمینی ارتش وارد منطقه عملیات می شوند.

بعد از عملیات هلیبورن توسط یگان های دشمن فرضی، یگانهای زرهی، مکانیزه و پیاده نیروی زمینی ارتش، عملیات ضد هلیبورن را به منظور پاکسازی منطقه شروع می کنند.

در این مرحله از رزمایش، عملیاتی کردن تجهیزات و سلاح های جدید که توسط مهندسین جوان و توانمند عرصه صنعت دفاعی کشور و سازمان تحقیقات و جهاد خوکفایی نیروی زمینی ارتش طراحی و تولید شده است، به نمایش گذاشته می شود. ‌

همچنین در این مرحله از رزمایش، یگان های واکنش سریع نیروی زمینی ارتش تمرین عملیات های ضد تروریستی را در قالب تیم های خودی و دشمن فرضی به نمایش گذاشتند.

مرحله نهایی رزمایش بیت المقدس ۲۸ با حضور تمامی رسته های نیروی زمینی ارتش و استفاده از تجهیزات و سلاح هایی که تاکنون رونمایی شده است، از قبیل سلاح تک تیرانداز شاهر، تک تیرانداز باهر، تانک های بهینه سازی شده اسکورپین، لانچرهای ضد بالگردی، تیربار شش لول اخگر و انواع سامانه های مخابراتی که در سال جاری از آنها رونمایی شده است، برگزار می شود.

در این مرحله میزان آمادگی و توانمندی یگان های پیاده زرهی، توپخانه، هوابرد، واکنش سریع و هوانیروز، مورد ارزیابی قرار می گیرد.

در پایان این روز و مرحله آخر از رزمایش بیت المقدس ۲۸ که با حضور مقتدرانه و پشتیبانی آتش یگان های توپخانه نیروی زمینی ارتش همراه بود، دشمن فرضی که از زبده ترین نیروها و روزآمدترین تجهیزات برخوردار بود، زمینگیر و منحدم می شود.