در جریان برگزاری رزمایش بیت المقدس ۲۸ و برای مقابله با اجرای هلی برن دشمن فرضی عملیات ضد هلی برن توسط نیروی هوانیروز نزاجا انجام شد.

به گزارش پرس شیعه؛ در جریان برگزاری دومین روز از رزمایش بیت المقدس ۲۸ که در منطقه عمومی نصرآباد اصفهان در حال برگزاری است زمانی که دشمن فرضی در حال پیش روی است برای متوقف کردن و کانالیزه کردن دشمن به سمت کشتارگاه از پیش تعیین شده در منطقه گروه رزمی انفجاراتی در جاده انجام و پیشروی دشمن را متوقف کرد.

در ادامه با استفاده از سلاح های موجود در منطقه رزمایش مانند تانک T۷۲، نفربر ۲ BMP، تفنگ ۱۰۶ میلیمتری، توپ های ۲۳ میلیمتری و تک تیراندازان مسلح به تفنگ ۴.۵ میلیمتری شاهر، نسبت به اجرای آتش به سمت دشمن متوقف شده در منطقه اقدام شد که حداکثر تلفات و ضایعات را به دشمن فرضی وارد کرد.

در این هنگام دشمن متوقف شده، به جهت ادامه پیشروی و کاهش تلفات و ضایعات بیشتر اقدام به اجرای هلی برن در منطقه عقب تیپ کرد که با اجرای عملیات ضد هلی برن، اقدام دشمن در اجرای این عملیات ناکام ماند و از فرصت به دست آمده با اجرای عملیات استفاده از موقعیت در امتداد ارتفاعات منطقه حداکثر تلفات به دشمن فرضی وارد شد.