چهاردهمین اجلاس دول آسیایی عضو کنوانسیون سلاح های شیمیایی قرار از تاریخ ۳ لغایت ۵ خرداد ماه در تهران برگزار می‌شود.

به گزارش پرس شیعه؛ بدنبال هماهنگی های بعمل آمده بین دبیرخانه مرجع ملی کنوانسیون سلاح های شیمیایی جمهوری اسلامی ایران و سازمان منع سلاح های شیمیایی، چهاردهمین اجلاس دول آسیایی عضو کنوانسیون سلاح های شیمیایی قرار است از تاریخ ۳ لغایت ۵ خرداد ماه سال جاری در تهران برگزار شود.

هدف از میزبانی این نشست تثبیت نقش فعال کشورمان در سازمان منع سلاح های شیمیایی است و انتظار می‌رود برگزاری موفق آن جایگاه کشورمان را نزد سازمان و دول عضو ارتقا دهد.

در این اجلاس ۵۴ نماینده از ۲۵ کشور آسیایی حضور خواهند داشت و طبق دستور کار پیش‌بینی شده مسائل مهم اجرای ملی کنوانسیون در این اجلاس مورد بحث قرار خواهد گرفت.

شایان ذکر است که در حالی که ۱۹ سال از لازم الاجرایی شدن کنوانسیون منع سلاح های شیمیایی می گذرد، این کنوانسیون با ۱۹۲ کشور عضو جامع ترین کنوانسیون بین المللی در این زمینه است که اجرای آن در دو سطح بین المللی توسط سازمان منع سلاح های شیمیایی و ملی توسط مراجع ملی کنوانسیون سلاح های شیمیایی پیگیری می شود.

دبیرخانه مرجع ملی کنوانسیون سلاح های شیمیایی کشورمان در چهارچوب اداره کل امور سیاسی و امنیت بین المللی معاونت بین الملل وزارت امور خارجه و با همکاری نهادهای ذیربط داخلی به وظایف خود، از جمله تهیه و ارائه اظهارنامه های مختلف و پذیرش بازرسی های بین المللی عمل می کند.