اختلافات بین مزدوران عبدربه منصور هادی رئیس جمهور مستعفی و فراری یمن در استان الجوف برسر درآمدهای حاصل از بازار سیاه نفت و گاز بالا گرفت.

به گزارش پرس شیعه به نقل از منابع یمنی، از اقدام مزدوران وابسته به امین الوائلی فرمانده منطقه ششم در محاصره مجتمع دولتی و محل سکونت حسین العجی العواضی استاندار الجوف خبر داد. هدف از این اقدام خارج کردن اسناد و پولهایی است که در مراکز بازرسی گروه دیگری از طرفداران منصور هادی ضبط شده است.

این منابع افزودند گروه الاصلاح، العواضی را به اختلاس حدود چهارصد میلیون ریال از درآمدهای نفت و گاز متهم می کند.

این در حالی است که دفتر العواضی با انتشار بیانیه ای این اقدامات را غیرمسئولانه خواند و آن را محکوم کرد.