رئیس شورای نجات فلوجه خطاب به نماینده‌ ای که مخالف نیرو های بسیج مردمی است، تأکید کرد که خودش برای آزاد سازی این شهر برود.

به گزارش پرس شیعه؛ شیخ عبدالرحمن النمراوی در پاسخ به لقاء وردی گفت: اگر تمایلی به مشارکت نیروهای بسیج مردمی در آزادسازی شهر فلوجه ندارد، خودش به این شهر برود و آن را آزاد کند.
النمراوی به شبکه سومریه نیوز تأکید کرد: نبرد آزادسازی فلوجه یک نبرد عراقی است و ما از مشارکت بسیج مردمی در آن استقبال می کنیم.
وی خاطرنشان کرد: اینگونه اظهارات، فقط به نفع باقی ماندن داعش در فلوجه است.
“لقاء وردی” روز دوشنبه با حضور نیروهای بسیج مردمی در عملیات آزادسازی فلوجه مخالف کرد.