همراه با پیشرفت فناوری، روش ها و نوآوری های جدیدی در حوزه پزشکی ارائه شده اند که زندگی بیماران و افراد معلول را دگرگون می کنند.

به گزارش پرس شیعه، با پیشرفت فناوری علم نیز پیشرفت کرده و زندگی بسیاری از انسان ها از جمله معلولان را دگرگون می کند. در اینجا سه نوآوری پزشکی برای افرادبیمار و  معلول را ببینید.

پروتزNaked Prosthetics که به افراد دچار قطع عضو قدرت حرکت و  عملکرد می دهد.این پروتزها برای افرادی که انگشت خود را از دست داده اند، شخصی سازی می شوند.

پروتزهای Dianceht که بسیار واقعی به نظر می رسند. این پروتزها با سیلیکون برای هر فرد به طور جداگانه ساخته و رنگ آمیزی می شوند.

MegaVac Mechanical Thrombectomy System که لخته های خونی بزرگ را جابه جا می کند.