چند ساعت پس از صدور دستور حیدر العبادی نخست وزیر عراق برای آغاز عملیات آزاد سازی فلوجه، نیروهای عراق موفق شدند وارد این شهر شده و مناطقی از آن را آزاد کنند.

به گزارش پرس شیعه؛ نیروهای عراقی موفق شدند خط دفاعی داعش را در محور شمالی فلوجه بشکنند و سنگرهای دو منطقۀ العسکری و الصناعی را آزاد کنند و وارد منطقۀ اللیفیه در الکرمه شوند. همزمان با این عملیات، حمله ای دیگر نیز به منطقۀ دومِ الشهابی در شرق فلوجه صورت گرفت، تا این منطقه نیز همزمان با فلوجه آزاد شود.

نیروهای عراقی، منطقۀ اول الشهابی را پس از فرار دسته جمعی داعشی ها و سرکرده هایشان آزاد کردند. در این عملیات، هفت خودروی بمب گذاری شده، پیش از آن که توسط انتحاری ها، در میان نیروهای ارتش و بسیج مردمی و عشایر منفجر شود، هدف قرار گرفته و منهدم شدند.

نخست وزیر عراق، دوشنبه شب در چارچوب عملیات “جنگِ درهم شکستن تروریسم” دستور آغاز عملیات آزادسازی فلوجه را صادر کرد.

شهر فلوجه، از سال ۲۰۰۳ و همزمان با سقوط صدام، به پایتخت گروه های تروریستی در عراق تبدیل شد و در سال ۲۰۱۴، توسط داعش و دیگر گروه های مسلح تروریست کاملا اشغال شد.