یک مرکز مطالعاتی عربی از افزایش ۴ برابری شهرک سازی در اراضی اشغالی فلسطین از زمان امضای توافقنامه اسلو تاکنون خبر داد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از فلسطین الیوم، مرکز مطالعات اراضی انجمن پژوهش های عربی اعلام کرد که از زمان امضای توافقنامه اسلو در سال ۱۹۹۳ میزان شهرک های صهیونیستی در کرانه باختری و قدس اشغالی ۴ برابر افزایش یافته است.

این نهاد مطالعاتی در بیانیه ای تاکید کرد که تعداد شهرک های صهیونیستی در کرانه باختری و قدس از زمان امضای اسلو تاکنون از ۱۴۴ شهرک به ۵۱۵ شهرک افزایش یافته است.

در این بیانیه آمده است که تعداد شهرک نشینان یهود نیز از زمان امضای این توافقنامه تاکنون بیش از ۳ برابر افزایش یافته است و از ۲۵۲ هزار شهرک نشین یهود  در سال ۱۹۹۳ به ۸۳۴ هزار نفر در سال جاری افزایش یافته است.

در این بیانیه اعلام شده است که دشمن صهیونیستی از طریق شهرک سازی و احداث دیوار حایل به قطع ارتباط میان روستاها و شهرهای باختری شدت بخشیده است؛ به نحوی که ارتش اسرائیل نزدیک به ۸۳۹ پست بازرسی در کرانه باختری باختری دایر کرده است.