ترور ملا اختر منصور، رهبر طالبان، که آخرین حلقه از تلاش های اوباما برای ترور رهبران گروه های تروریستی است، شاید نتایج وارونه به دنبال داشته باشد.

به گزارش پرس شیعه؛ روزنامۀ اینترنتی رأی الیوم در مقاله ای که روز دوشنبه منتشر کرد، نوشت: مطمئنا ترور یکی از مهم ترین رهبران طالبان ضربۀ سنگینی به این گروه است، به ویژه اینکه طالبان به دنبال انتخاب ملا منصور به رهبری، با شکاف ها و اختلافات درونی زیادی رو به رو شده است. بارزترین جلوۀ این اختلاف ها نیز پنهان کردن خبر مرگ ملا عمر به مدت دو سال و انتشار بیانیه های دروغین به نام اوست.
اگر چه ممکن است ترور منصور طالبان را تضعیف کند، اما به معنای نابودی این گروه نیست.
از سوی دیگر، تضعیف طالبان به نفع “داعش” و جناح تندروی حرکت طالبان تمام خواهد شد. تندورهای طالبان با ملا منصور بیعت نکرده بودند و او را به سازش با آمریکا و حکومت کابل متهم می کردند.
تردیدی نیست که ترور ملا منصور جنگ قدرت در داخل طالبان را، که برای مدتی فرو نشسته بود، بار دیگر بر می انگیزد و چندین نفر برای رسیدن به منصب رهبری این گروه با یکدیگر درگیر خواهند شد.
هر چند هنوز زود است که دربارۀ آیندۀ طالبان و رهبری آن سخن بگوییم، اما به نظر می رسد که گفتگوهای صلح میان طالبان و دولت افغانستان اصلی ترین قربانی عملیات ترور آمریکا باشد.
افزون بر این، ترور ملا منصور یک سال پس از به دست گرفتن رهبری طالبان، بهترین هدیه برای شاخۀ “داعش” در افغانسان، یا “ولایت افغانستان داعش”، است. شاید این ترور بار دیگر طالبان را به دوران ملا عمر، رهبر بسیار تندروی این گروه، و هوادارن افراط گرای او باز گرداند؛ چه این هوادارن، ملا منصور را متهم می کردند که میراث ملا عمر را نابود کرده است.
شاید “داعش” برندۀ اصلی این عملیات ترور باشد، و موفق شود ضربۀ سنگینی به گفتگوهای افتان و خیزان صلح در افغانسان و بستن پروندۀ تروریسم در این کشور وارد کند.
ملا اختر منصور، رهبر حرکت طالبان، سال گذشته و پس از اعلام مرگ ملا محمد عمر، مؤسس و رهبر طالبان، به جانشینی او تعیین شد. منصور روز شنبه در حملۀ هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا در مرز افغانستان و پاکستان کشته شد.