حجت الاسلام محمودی گفت: اغراق هایی که نسبت به قیام امام حسین(ع) می شود در جهت تحریف این قیام است که با شبهاتی در فضای مجازی گره خورده و باعث می شود افراد دچار دید غیرعقلانی نسبت به آن شوند.

به گزارش پرس شیعه، ویژه برنامه «از سکوت تا بایکوت»  رادیو گفت و گو به مناسب فرارسیدن ایام محرم و با نگاهی به شگردهای رسانه های غربی و شبکه های ماهواره ای در خرافاتی و غیرعقلانی جلوه دادن عزاداری و حضور حجت الاسلام محمدرضا محمودی، کارشناس حوزه فقه اسلامی مرکز پژوهش های قم به روی آنتن رفت.

حجت الاسلام محمودی در مصاحبه با رادیو گفت و گو بیان داشت: یکی از استراتژی های دشمن در مقابل حرکت عظیم امام حسین(ع) به انحراف کشیدن آن است.

وی با بیان این مطلب افزود: اغراق هایی که در نقل ماجرای کربلا می شود نوعی بد دفاع کردن و انحراف در حرکت عظیم و اصیل امام حسین (ع) است. این مسئله در فضای مجازی به شدت دیده می شود.

کارشناس فقه اسلامی مرکز پژوهش های قم در توضیح این مطلب گفت: اغراق هایی که نسبت به قیام امام حسین (ع) در فضای مجازی می شود در جهت تحریف این قیام است که با شبهاتی در فضای مجازی گره خورده و باعث می شود افراد دچار دید غیرعقلانی نسبت به واقعه کربلا شوند.

حجت الاسلام محمودی تاکید کرد: کلیدی ترین مسئله ای که در سواد رسانه ای وجود دارد این است که سطحی نگری و زودباوری افراد جامعه نسبت به محتواهای رسانه ای از بین برود.

وی با اشاره به مصادیقی از غیرواقعی جلوه دادن عزاداری برای امام حسین (ع)در فضای مجازی اظهار کرد: به عنوان نمونه عکس هایی را از تجمعات مردمی که غیرعقلانی است در یک منطقه نشان می دهند و آن را در فضای مجازی به عزاداری امام حسین (ع) نسبت داده و از این طریق مردم را نسبت به عاشورا و محرم بدبین می کنند.

کارشناس فقه اسلامی مرکز پژوهش های قم در ادامه برنامه از سکوت تا بایکوت رادیو گفت و گو افزود: باید دقت کنیم که کربلا را از ریشه به درستی بشناسیم و اگر حقیقت قیام اباعبدالله (ع) و علل آن را به درستی بشناسیم می توانیم باطل را از حق تشخیص داده و دچار خرافات نشویم.

حجت الاسلام و المسلمین محمودی مطرح کرد: جریان قیام امام حسین (ع) دارای دو بال عقل و احساس است که از زمان قیام ایشان وجود داشته و الان هم وجود دارد. اما چه می شود که دچار غلو و انحراف می شویم؟ پاسخ این است که گاهی از بال عقل فاصله می گیریم و بیش از حد و اندازه وارد بال احساسات می شویم.

وی در مصاحبه با رادیو گفت و گو ابراز داشت: در این میان فضای مجازی هم آتشی بر جان افکار حقیقت جو شده و با پخش دروغ و شبهات ذهنیت را از افکار سالم هم می گیرند چه برسد به افرادی که با پس زمینه های نامناسب در این فضا حضور دارند.