حضرت آیت الله علوی گرگانی با اشاره به نقش رعایت حقوق انسان ها گفت: رعایت حقوق مردم، مقام و جایگاه را افزایش می دهد و اعتقاد و ایمان به خداوند متعال انسان را از زیر پای گذاشتن حقوق دیگران باز می دارد و رعایت نکردن آن، عذاب الهی را در پی دارد.

به گزارش پرس شیعه؛ حضرت آیت الله سید محمد علی علوی گرگانی پیش از ظهر امروز در دیدار فرماندهان مرزبانی، دریابانی و مراکز آموزش نیروی انتظامی سراسر کشور خاطرنشان کرد: خداوند متعال در آیه ۶۰ سوره نحل تذکری می دهد که انسان می فهمد طبع بشر، طبع ستمگری و آزار به دیگران است و می خواهد از دیگران پیش برود؛ امروز در تمام کارهای حساس با خطر کارشناسان مقید هستند که دستگاه کنترلی را قرار دهند که بعضا هشدار نیز می دهد و برای این است که مجموعه اجزا چه بسا گاهی اوقات دچار مشکل شود و این نمونه در انسان نیز وجود دارد.

استاد برجسته درس خارج حوزه علمیه قم اعتقاد به خدا را بازدارنده از تجاوزگری دانست و اظهار داشت: انسان در عالم معنویت نیز چنین است و اگر دستگاه کنترل نداشته باشد، تجاوزگری از او سر می زند و نظر به پیشبرد کارهای خود دارد؛ طبق آیه قرآن دستگاه های کنترل انسان، اعتقاد و ایمان به وجود خداوند است.

وی با اشاره به جایگاه سلمان فارسی در نزد پیامبر(ص) تصریح کرد: امام سجاد(ع) در رساله حقوق خود، حقوق انسان را بیان می کند و کسی که خدا را قبول دارد، این حقوق را رعایت خواهد کرد؛ سلمان فارسی به مقامی رسید که پیامبر گرامی اسلام(ص) فرمودند به او نگویید سلمان فارسی، بلکه بگویید سلمان محمدی؛ یعنی این که انگار وجود پیامبر(ص) سر تا سر وجود این فرد را فراگرفته بود.

حضرت آیت الله علوی گرگانی افزود: سلمان فارسی که ۳۰۰ سال عمر کرده بود، چکار کرد که به این مقام رسید؛ علت رسیدن به این مقام را از او پرسیدند که در پاسخ گفت حق هر کسی را به صاحب حقش ادا کردم و سعی در مدیون نشدن نسبت به مردم داشتم؛ انسان باید مواظب رفتار خود باشد؛ اگر انسان با عالم معنا ارتباط داشته باشد، به چنین مقامی می رسد.

استاد برجسته درس خارج حوزه علمیه قم با تأکید بر رعایت حقوق مردم یادآور شد: امروزه در دنیا کشت و کشتار و آزار و اذیت برخی از گروه ها را مشاهده می کنید که اگر خدا بخواهد اجر کار ستمگران را بدهد، هیچ جنبنده ای نخواهد ماند، خداوند عذاب افراد را به عقب می اندازد و در لحظه معینی آن را نازل می کند؛ مراقب باشید ظلم و ستمی از شما سر نزند و حقوق مردم را رعایت کنید.