با خروج انگلیس از اتحادیه اروپا،‌ ظرف دو سال آینده پانصد هزار فرصت شغلی در این کشور از بین خواهد رفت.

به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری رویترز،‌ «جورج آزبورن» وزیر دارایی انگلیس روز دوشنبه در جدیدترین اظهارنظر خود گفت که در صورت خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، این کشور با حذف پانصد هزار فرصت شغلی روبروست و کاهش ارزش پوند نیز به رشد سریع تورم منتهی خواهد شد.

وزیر دارایی انگلیس یکماه مانده به برگزاری همه پرسی عمومی در خصوص ماندن یا خروج انگلیس از اتحادیه اروپا،‌ اعلام کرد که با خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، درآمد کارگران طی دو سال آتی تقریباً سه درصد کمتر خواهد شد که تقریباً معادل یک کسری حقوق ۸۰۰ پوندی در سال برای فردی با کار تمام وقت و میزان دستمزد متوسط خواهد بود.

گفتنی است که این اظهارات آزبورن همزمان با انتشار یک گزارش جدید از سوی وزارت دارایی انگلیس پیرامون پیامدهای کوتاه مدت «خروج از اتحادیه اروپا» ایراد شد.