نتایخ آخرین نظرسنجی در انگلیس نشان می دهد که بیشتر از نیمی از مردم این کشور خواهان تداوم حضور در اتحادیه اروپا هستند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری فرانسه، بر اساس نتایج نظرسنجی انجام شده از سوی روزنامه دیلی تلگراف ۴۲ درصد مردم انگلیس از خروج این کشور از اتحادیه اروپا استقبال می کنند. این در حالی است که ۵۵ درصد از مردم انگلیس خواهان تداوم حضور این کشور در اتحادیه هستند.

نتایج این نظرسنجی بدین ترتیب حاکی از پیشی گرفتن ۱۳ درصدی حامیان ادامه حضور انگلیس در اتحادیه اروپا از حامیان برگزیت در کمتر از یک ماه مانده به برگزاری همه‌ پرسی ۲۳ ژوئن است.

براساس نتایج یاد شده در حال حاضر ۵۷ درصد از رای دهندگان محافظه کار گفته اند که به ادامه حضور انگلیس در اتحادیه اروپا رای می دهند و این درحالی است که در نظرسنجی قبلی این میزان تنها ۴۰ درصد بود.

موضع گیری های « دیوید کامرون » نخست وزیر و رهبر حزب محافظه کار و « جرج آزبورن » وزیر دارایی انگلیس درخصوص آثار منفی اقتصادی و امنیتی خروج این کشور از اتحادیه اروپا، در تغییر نظر اعضای این حزب در ارتباط با برگزیت تاثیرگذار بوده است.