همزمان با پیشروی نیروهای عراقی در فلوجه، داعش، در سراسر این شهر، جوخه های اعدام مستقر کرد.

به گزارش پرس شیعه؛ پاتریک کوبرن با انتشار گزارشی در روزنامه ایندی پندنت خبر داد که همزمان با نزدیک شدنِ نیروهای عراقی به فلوجه، داعش به منظور جلوگیری از فرار یا تسلیم شدنِ عناصر خود، در جای جای این شهر، جوخه های اعدام مستقر کرد.

به نوشتۀ کوبرن، فلوجه که در ۶۰ کیلومتری بغداد پایتخت عراق واقع شده است؛ مهم ترین مرکزِ استقرار عناصر داعش در استان الانبار به شمار می رود، به همین سبب صدها تن از عناصر خود را در خیابان های این شهر مستقر کرد. این عناصر به مردم اعلام کردند هر کس سعی کند از فلوجه فرار کند یا خود را به نیروهای عراقی تسلیم کند یا پرچمی بر فراز بام خانه خود نصب کند، اعدام خواهد شد.

به نوشتۀ ایندی پندنت، نیروهای عراق از روز دوشنبه، پس از حملات هوایی و موشکی شدید به فلوجه، با پشتیبانی بسیج مردمی عراق، پیشروی در این شهر را آغاز کردند.

کوبرن با تاکید بر این که فلوجه، مهم ترین شهر تجاری عراق است که از اکثریت سنی نشین برخوردار است و در جادۀ اصلیِ منتهی به امان پایتخت اردن واقع شده است، سقوط این شهر، خسارتی سنگین برای داعش خواهد بود.