یک جوان تگزاسی، به سبب قتل مردی عراقی که تازه به آمریکا رسیده بود، مجرم شناخته شد.

به گزارش پرس شیعه؛ هیئت منصفۀ شهر دالاس، نکرویون نلون ۱۸ ساله را به سبب قتل احمد الجمیلی ۳۶ ساله، مجرم شناخت و بررسی حکمی که باید در حق وی صادر شود را آغاز کرد؛ حکمی که انتظار می رود، بر اساس قانون، ۹۹ سال زندان باشد.

به گفتۀ شاهدان، الجمیلی که تنها سه هفته از ورودش به آمریکا می گذشت، در پارکینگ خانه، در حال عکس گرفتن از خانواده اش بود که نلون، با تفنگ “ای-کی-۴۷” به وی تیراندازی کرد و پس از شلیک ۱۴ گلوله، سرانجام او را از ناحیه سینه هدف قرار داد. الجمیلی در بیمارستانی محلی، جان باخت.

پلیس دالاس ادعا کرد که مجرم نمی دانست الجمیلی عراقی است، و دلیل این اقدام او فقط انتقام جویی به خاطر ماجرایی بود که نزدیک آپارتمان دوستش اتفاق افتاده بود.