یکی از علمای اهل تسنن لبنان، اسکان دائمی آوارگان سوری در این کشور را غیرممکن توصیف کرد.

به گزارش پرس شیعه؛ شیخ ماهر حمود رییس اتحادیه علمای مقاومت در گفت وگو با خبرگزاری النشره لبنان به بررسی نتایج انتخابات شورا در شهر صیدا پرداخت و گفت: نتایج انتخابات در این شهر پیش بینی شده بود، اما نکته اصلی آرایی است که به سوی لیست شیخ احمد الاسیر(معروف به شیخ فتنه) رفت. متأسفانه پدیده تکفیر در عمق جریان های اسلامی نفوذ کرده و پروژه های آمریکا را اجرا می کند.

وی درباره جنجال های به وجود آمده در قبال قانون انتخابات تصریح کرد: مسیحیان پیش از برگزاری انتخابات از قانون موجود حمایت کرده و پس از آن به شدت معترض شدند، مطمئنا اگر قانون نسبیت تصویب شود نیز از آن حمایت کرده و پس از انتخابات به مخالفت با آن خواهند پرداخت.

این عالم اهل تسنن افزود: هر قانونی که تصویب شود تغییر چندانی در نتایج ایجاد نکرده و فقط بر ۵ نماینده تأثیر می گذارد. کسانی که با تغییر قانون انتخابات درصدد تغییر توازن موجود باشند سخت در اشتباه هستند. نکته اصلی این است که بیگانگان در برابر برگزاری انتخابات پارلمانی سنگ اندازی می کنند تا نتایج بحران سوریه مشخص شود.

شیخ ماهر حمود از طرح نبیه بری رییس پارلمان لبنان برای برگزاری زودهنگام انتخابات استقبال کرد و اظهار داشت: انتخابات با هر قانون باید به سرعت انجام شود و کسانی که با ادعای عدم مشروعیت انتخابات پارلمان به بهانه های نظیر عدم تصویب قانون جدید یا عدم انتخاب رییس جمهور درصدد عدم برگزاری این رویداد هستند، مجبور به پذیرش واقعیت ها خواهند شد.

رییس اتحادیه علمای مقاومت با اشاره به طرح موضوع اسکان دائمی آوارگان سوری در لبنان گفت: اسکان دائمی آوارگان سوری در لبنان امری غیر ممکن است و همه لبنانی ها اعم از مسیحی و مسلمان با آن مخالف هستند. نمی دانیم دبیرکل سازمان ملل چه هدفی از طرح این مساله دارد اما همگان باید بدانند که چنین پرونده هایی به بروز جنگ داخلی منجر شده است.

وی در پایان خاطرنشان ساخت: معلوم نیست چرا طرح اسکان دائمی آوارگان سوری در این برهه مطرح شده است؟ آیا می خواهند عکس العمل لبنانی ها را مشاهده کنند؟ آیا رفتار لبنانی ها با این آوارگان در پرتو طرح این مساله بهتر خواهد شد یا نتایج معکوسی به دنبال دارد؟