یکی از شبکه‌ های تلویزیونی مصر، ادعای یکی از مخاطبان خود را پخش کرد که در تماس تلفنی، رئیس جمهور این کشور را خلیفه هفتم توصیف کرده است.

به گزارش پرس شیعه؛ یکی از مخاطبان شبکه ان تی وی مصر به نام رضا نبیه صمیده در تماس تلفنی زنده از عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری این کشور تعریف و تمجید کرد و وی را هفتمین خلیفه نامید.
این مخاطب به سقوط هواپیمای مصری در دریای مدیترانه اشاره کرد و گفت: “سیسی کشوری را اداره می کند که ۱۰۰ میلیون نفر جمعیت دارد، و برای رعایت انصاف باید وی را هفتمین خلیفه نامید.”
این مخاطب مصری به ناآرامی های داخلی مصر پرداخت و اظهار داشت: “کسانی که این جرم و جنایت ها را مرتکب می شوند، آدم های کینه توزی هستند که هیچ ارتباطی با مردم مصر ندارند کشوری که خداوند هفتمین خلیفه را که فردی قاطع و عادل است، برایش فرستاده است.”
مجری که خودش طرفدار نظام مصر است، از گفته مخاطب شگفت زده شد و گفت: “پس خلیفه ششم و پنجم چه کسانی هستند؟!”

مخاطب از جواب دادن به سؤال مجری طفره رفت و گفت: “سیسی با جمعیت ۱۰۰ میلیون نفری چه کار کند؟ مردی که خانواده ۵ نفره دارد، از اداره کردن آنها عاجز است حال السیسی با این ۱۰۰ میلیون نفر چه بکند؟”

این مخاطب همچنین ادعا کرد که یک بلیط از شرکت هواپیمایی آلمان گرفته بود که پس از سقوط هواپیما بلیط خود را پس داد و بلیطی دیگر برای سفر کردن با هواپیمای مصری گرفت تا به رونق اقتصاد مصر کمک کند.