بر اساس اعلام یک مقام یونانی پناهجویان قرار است از اردوگاه مرزی تخلیه شده و به یکی از شهرهای باستانی این کشور منتقل شوند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از رادیو آلمان، « گئورگوس کریستین » سخنگوی امور پناهجویان در یونان با اعلام این خبر افزود: این جابجایی قرار است در مدت زمان ۱۰ روز انجام شود .

وی در ادامه اظهار داشت: برای انجام این برنامه قرار است حدود هزار و ۴۰۰ نیروی پلیس مشارکت داشته باشند.

از آنجایی که پناهجویان از ملیت های مختلف هستند، قرار است شماری مترجم نیز در این امر حضور داشته باشند.

ساکنان این اردوگاه قرار است برای تأمین مسکن و خدمات بهداشتی مناسب به شهر باستانی «تسالونیکی» یونان انتقال داده شوند.