از صبح اولین روزی که مدال افتخارآمیز «سرباز گمنام امام زمان (عج)» در کلام دلنشین و الهی امام راحل (ره) بر سنیه کارکنان خدوم و فداکار وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران نقش بست، گویی از تمام خدمات پنهان و آشکاری که تا قبل از تشکیل این وزارت خانه در نهادهای مختلف نظام مقدس جمهوری اسلامی صورت گرفته بود، قدردانی شد.

سربازان گمنام امام زمان (عج) به اعتبار کلام امیر سخن حضرت علی‌بن‌ابیطالب (ع) مصداق بارز مجهولون فی الارض و معروفون فی السماء می‌باشند که در عرصه‌های گوناگون و صحنه‌های مختلف از صبح اولین روز پیروزی انقلاب اسلامی چشم در چشم و سینه به سینه‌ دشمنان داخلی و خارجی در مبارزه‌ای شبانه‌روزی به نبرد پنهان مشغول شدند و در این مسیر به شوق وصال فرمانده خویش سر از پا نشناختند.

نبردی که در یک سوی آن جهانخواران زورگو و بی‌منطق و صاحب فناوری‌های گسترده روز قرار داشتند و در دگر سوی آن گمنامانی که با تکیه بر باورهای عمیق اعتقادی به ولایت رهبری همراه با اعتماد به نفس مثال‌زدنی مشغول کارزار شدند.

خلعت سربازان گمنام امام زمان (عج)، افتخار بزرگی است که بر قامت کارکنان وزارت اطلاعات پوشانده شده تا در جریان آن در تمامی عرصه‌ها نه تنها نام و نشانی نجویند که بنا به ضرورت موجود حتی در خانه و کاشانه خویش هم گمنام باشند.

سربازان گمنام امام زمان (عج) که مدال افتخارآمیز گمنامی بر سینه ستبرشان می‌درخشد اینک با پشت سرگذاشتن چند دهه مبارزه، مبارزه جدی با ایادی استکبار توطئه‌گران داخلی و خارجی ،مقتدرانه و هوشمندانه اندوخته‌هایی از ترفندهای پیچیده بدخواهان و دشمنان ملت بزرگ ایران را یکی پس از دیگری خنثی و نقش بر آب می کنند.

هفته ی سربازان گمنام امام زمان (عج) بهانه ای است تا گرامی بداریم یاد و خاطره صدها شهید و جانباز پایگاه عظیم مبارزه و جهاد را.