دادگاه اداری مصر ۱۲ شکایت درباره توافق ترسیم مرز میان مصر و عربستان سعودی را به هیات مخبران کشور جهت تهیه گزارش قانونی در این زمینه ارجاع داد.

به گزارش پرس شیعه؛ همچنین مقرر شد که جلسات بررسی این شکایات که درباره جزایر “تیران” و “صنافیر” است، روز ۶ خرداد ۱۳۹۵ (۲۶ مه ۲۰۱۶) برگزار شود.
دو مورد از دعاوی مطرح شده درباره درخواست از رییس جمهوری برای برگزاری همه پرسی ملی پیرامون این توافق بر اساس ماده ۱۵۱ قانون اساسی مصر می باشد.
واگذاری جزایر تیران و صنافیر در دریای سرخ از سوی مصر به عربستان سعودی واکنش های شدیدی را در این کشور به همراه داشته است.
تیران با وسعت ۸۰ کیلومتر مربع در ورودی تنگه تیران قرار دارد و خلیج عقبه را از دریای سرخ جدا می‌کند.
صنافیر با مساحت حدود ۳۳ کیلومتر مربع ، قبل از جنگ شش روزه در سال ۱۹۶۷ در کنترل “جمال عبدالناصر” رئیس جمهور وقت مصر بوده و قرار شده بود تا این کشور از این جزایر در جنگ علیه رژیم صهیونیستی استفاده کند.