گزارش ها حاکی است عصر دیروز مناطقی در اطراف شهر رقه‌ به‌ شدت موشکباران شده‌ است.

به‌ گزارش پرس شیعه به‌ نقل از رسانه‌های سوریه‌، خبرها حاکی از آن است که‌ دیروز عصر، نیروهای دمکراتیک سوریه‌ بعد از محاصره‌ رقه‌، مناطقی را در اطراف این شهر به‌ شدت موشکباران کرده‌اند.

آلدار خلیل، سخنگوی نیروهای دمکراتیک سوریه‌ اعلام کرده‌ است که‌ در چند روز آینده‌ شهر رقه‌ را آزاد خواهیم کرد.

شایان ذکر است که‌ همزمان با آزادسازی فلوجه‌، محاصره‌ شهر رقه‌ هم کلید خورده‌ است و این می تواند داعش را بشدت با مشکل کمبود نیرو در جبهه‌های جنگ روبرو کند.