مجلس کویت مصونیت عبد الحمید دشتی نماینده منتقد این کشور را به بهانه حمایت از سوریه و اهانت به عربستان لغو کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری کویت (کونا)، مجلس کویت روز سه شنبه با لغو مصونیت عبدالحمید دشتی نماینده این مجلس که مواضعی ضدسعودی اتخاذ کرده بود موافقت کرد.

لغو مصونیت عبدالحمید دشتی نماینده شیعه مجلس کویت با موافقت ۴۵ نماینده از مجموع ۵۱ نماینده حاضر در مجلس صورت گرفت.

دشتی در مصاحبه های خود منتقد سیاست‌ های عربستان در سوریه و یمن بوده و خواهان نابودی اندیشه تکفیری در خاستگاه آن شده است. نمایندگان وابسته به عربستان به شدت از این موضع گیری عبدالحمید دشتی به خشم آمدند.

وی به داشتن مواضع مخالف با سیاست‌ های عربستان در خاورمیانه معروف است و ریاض با هر وسیله‌ ای سعی می‌کند صدایش را خاموش کند.