انفجار در شهر کویته پاکستان باعث کشته شدن دو پلیس و زخمی شدن چهار نفر دیگر شد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از داون نیوز ، وقوع انفجار در یکی از خیابانهای شهر کویته پاکستان باعث کشته شدن دو پلیس و زخمی شدن چهار عابر پیاده شد. منفجر شدن ناگهانی تله انفجاری نصب شده در کنار خیابان باعث روی دادن این حادثه شد.

در اثر این انفجار خوددروی پلیس بطور کامل از بین رفت. زخمیهای این حادثه به بیمارستان منتقل شده اند که حال دو نفر از آنها وخیم گزارش شده است.

این انفجار به قدری شدید بود که باعث شکسته شدن شیشه های ساختمانهای مجاور شد. پس از وقوع حادثه نیروهای امنیتی منطقه را به محاصره خود درآوردند.