کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا به خاطر اقدامات پاکستان در راستای مبارزه با تروریسم، با پیشنهاد تعیین بودجه جدید برای کمک به این کشور موافقت کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از داون نیوز ، این بودجه جدید اختصاص داده شده به پاکستان، جدا از بودجه موجود برای جنگ در افغانستان در نظر گرفته شده است.

در این لایحه جدید طرح شده که توسط «جان مک کین» رئیس کمیته نیروهای مسلح نیروهای آمریکایی اعلام شد، ۸۰ میلیون دلار کمک بلاعوض برای پاکستان درنظر گرفته شده است و در لایحه اختیارات دفاع ملی برای سال مالی ۲۰۱۷ آمریکا نیز گنجانده خواهد شد.

اما ۳۰ میلیون دلار از این کمک صرفا مشروط به مبارزه با گروه تروریستی «شبکه حقانی» پاکستان است.

لازم به ذکر است که هفته گذشته نیز سنای آمریکا ضمن اظهار ناامیدی از پاکستان به دلیل انجام ندادن اقدامات لازم علیه گروه تروریستی «شبکه حقانی»، مطابق با لایحه اختیارات دفاع ملی واشنگتن برای سال مالی ۲۰۱۶ کاهش بودجه اسلام آباد به ۶۰۲ میلیارد دلار را تصویب کرد.

بر این اساس ۴۵۰ میلیون دلار از کمک های آمریکا به پاکستان تا زمانی که این کشور علیه شبکه حقانی اقدامات لازم را انجام ندهد، متوقف خواهد شد.

به زعم قانون گزاران کنگره آمریکا، گروه تروریستی حقانی بزرگترین خطر برای نیروهای آمریکایی موجود در افغانستان است.