سفیر اردن در منامه که نیروهای امنیتی این کشور برای سرکوب اعتراضات و تظاهر کنندگان در بحرین حضور دارند، هدف از روابط کشورش با بحرین را تحقق دموکراسی و آزادیهای عمومی و حقوق بشر عنوان کرد.!

به گزارش پرس شیعه به نقل از سایت منامه پست محمد سراج دیروز سه شنبه (۴خرداد ماه) در گفتگو با خبرگزاری رسمی بحرین، “بنا” مدعی شد: “دو کشور در زمینه مبارزه با تروریسم و افراط گرایی دینی همکاری می کنند.”

وی گفت: “کشورش در امور داخلی بحرین دخالت نمی کند و قصد ندارد امنیت و ثبات این کشور را بر هم بزند.”
گفتنی است نصیر العمری، تحلیلگر سیاسی و نویسنده اردنی روز چهارشنبه دوم مارس ۲۰۱۶ در صفحه تویتر خود نوشت: ” حکومت اردن وقتی که نیروهای ژاندارمری این کشور را برای سرکوب ملت بحرین به بهانه های طایفه ای و فرقه گرایانه به بحرین می فرستد، در ترویج افکار افراط گرایانه دست دارد.”
اردن هم یکی از کشورهای عربی است با ارسال نیروهای ژاندارمری خود، برای کمک به عناصر آشوب طلب و مزدورانی که به منظور سرکوب تظاهرات مردمی در بحرین وارد این کشور شده اند، در سرکوب حرکت مردمی مسالمت آمیز در بحرین که از فوریه ۲۰۱۱ آغاز شده است، دست دارد.