عضو خبرگان رهبری گفت: حضور آیت الله جنتی در راس مجلس خبرگان، موجب یاس و نا امیدی دشمنان و مصداق انقلابی فکر کردن و انقلابی عمل کردن مجلس خبرگان رهبری بود.

به گزارش پرس شیعه؛ حجت الاسلام حیدری آل کثیری نماینده خوزستان در مجلس خبرگان رهبری گفت: انتخاب هیئت رئیسه به ویژه ریاست آن دارای پیامهایی در بعد داخلی و بعد بین المللی بود. حضور آیت الله جنتی در راس مجلس خبرگان، موجب یاس و ناامیدی دشمنان و مصداق انقلابی فکر کردن و انقلابی عمل کردن مجلس خبرگان رهبری بود و در واقع لبیک به مقام معظم رهبری بود.

وی با اشاره به طرح کشاورزی در این استان، از مشکلات کم آبی خوزستان علی رغم با زندگی های اخیر در استان خوزستان خبر داد و از مسئولان خواست تا با اجرای صحیح طرح جامع آب کشور مانع انتقال آب خوزستان به استانهای دیگر شوند تا طرح عظیم کشاورزی که اگر درست اجرا شود می تواند نیمی از مواد غذایی کشور را تامین نماید دچار مشکل نگردد.

نماینده خوزستان در مجلس خبرگان رهبری گفت: اگر این طرح که به طرح مقام معظم رهبری معروف است درست پیگیری و اجرا شودبسیاری از معظلات استان از جمله معضل بیکاری در این استان را برطرف خواهد کرد.

وی در ادامه از دستگاه قضایی خواست تا موضوع دیدار فرزند یکی از مقامات نظام با بهاییان را پیگیری و طبق قانون با وی برخورد شود. این نماینده مجلس خبرگان همچنین نسبت به اتخاذ برخی مواضع رئیس حمهور به ویژه در مواردی که موجب القای حاکمیت دوگانه در کشور می شود انتقاد کرد.