یکی از سیاستمداران لبنانی اظهار داشت که نیروهای مقاومت با آزادی جنوب لبنان، مقدمات آزادی قدس را فراهم کردند.

به گزارش پرس شیعه؛ مصطفی حمدان، رییس جنبش ناصری های مستقل لبنان در پیامی سالروز آزادی این کشور از اشغال صهیونیست ها را تبریک گفت و افزود: نیروهای مقاومت، جنوب لبنان را آزاد نکردند بلکه گامی به سوی آزادی فلسطین برداشتند، چرا که آزادی جنوب دروازه آزادی قدس به شمار می آید. ارتش، ملت و مقاومت، قدرت بازدارنده اندیشه جنایتکاری یهودی محسوب می شود و لبنان با این معادله به یکی از ارکان اسیاسی در منطقه مبدل شده است.

وی آزادی جنوب لبنان را نتیجه جهاد و مقاومت مردان الهی توصیف کرد و افزود: ما در جنگ سخت مبارزه با تروریسم قرار داریم و گروه های ملی باید در برابر نظام فاسد و مفسد طایفه ای بایستیم. نتایج انتخابات نشان داد که مردم علیه گروه هایی که تصمیم گیری سیاسی را سال هاست احتکار کرده اند، بپا خواسته اند.

حمدان مخالفت خود را با قانون کنونی انتخابات اعلام کرد و اظهار داشت: قانون نسبیت بر اساس یک دایره انتخاباتی بهترین قانون برای انتخابات به شمار می آید زیرا به نزاع طایفه ای و مذهبی پایان می دهد.