سخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا اعتراف کرد که آمریکا، در سوریه نمی تواند تروریست ها را از مخالفان میانه رو تشخیص دهد.

به گزارش پرس شیعه؛ مارک تونر با تاکید بر این که آمریکا قادر نیست تشخیص دهد کدام یک از مخالفان در سوریه تروریست و کدام یک مخالف میانه رو هستند، از روسیه و سوریه خواست تا زمانی که تشخیص این گروه ها از یکدیگر کامل شود، از حمله به جبهه النصره خودداری کنند.

تونر خاطر نشان کرد که تشخیص مخالفان میانه رو از عناصر مسلح تروریست در سوریه، چالشی بزرگ برای آمریکا است و آمریکا در پی پاسخی برای این سئوال است.

به نوشتۀ وبگاه روسیِ اسپوتنیک، آمریکا همچنان به پشتیبانی و حمایت مالی از گروه هایی که آن ها را “مخالفان میانه رو” می خواند، ادامه می دهد و این در حالی است که این گروه ها در واقع، تشکل هایی تروریستی هستند که به عنوان مزدور به خدمت واشنگتن، عربستان و ترکیه درآمده اند و هیچ تفاوتی میان جنایت های آنان با جنایت های داعش وجود ندارد.

پیش از این، سخنگوی وزارت خارجه روسیه تاکید کرده بود که آمریکا، قادر نیست گروه هایی که آن ها را “مخالفان میانه رو” می خواند مجبور کند روابط خود را با گروه تروریستی جبهه النصره قطع کنند.

“ماریا زاخارووا” همچنین تاکید کرده بود گروه هایی که اکنون به عنوان “مخالفان میانه رو” شناخته می شوند، همان جنایت هایی را مرتکب می شوند که دیگر تروریست ها مرتکب می شوند.