ملارد – رئیس آموزش و پرورش ملارد با بیان اینکه تقویت فرهنگ عفاف و حجاب در مقطع تحصیلی ابتدایی در اولویت این اداره است، گفت: در این راستا فرهنگ صحیح پوشش به دانش آموزان آموزش داده می شود.

به گزارش پرس شیعه به نقل ازمهر،محمد قادری تفرشی در گفت و گو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به نقش تعیین کننده آموزش و پرورش در فرهنگ سازی و توسعه اجتماعی و علمی جامعه اظهار داشت: ریشه و مبانی اصلی رشد و شکوفایی هر جامعه ای به آموزش و پرورش آن گره خورده و برای تحقق اهداف بلند مدت در ابعاد خرد و کلان، باید بنیه مالی، فرهنگی، علمی این نهاد حساس آموزشی تقویت شود.

رئیس آموزش و پرورش ملارد افزود: آموزش و پرورش ملارد نیز به تأسی از این مبانی تلاش می کند با عنایت به داشته ها و بهره گیری حداکثری از امکانات موجود، توسعه آموزشی، علمی و فرهنگی این شهرستان را پیگیری کند.

تفرشی گفت: یکی از دستور کارهای اصلی آموزش و پرورش به فرهنگ سازی معطوف می شود، زیرا نسخه شفابخش تمامی آسیب ها و معضلات اجتماعی در فرهنگ سازی خلاصه می شود.

رئیس آموزش و پرورش ملارد عنوان کرد: یکی از عرصه هایی که در حوزه فرهنگ سازی در اولویت مجموعه مذکور قرار دارد، شامل تقویت و توسعه فرهنگ عفاف و حجاب می شود.

وی افزود: در این خصوص همایش های متعددی در مدارس دخترانه اجرایی می شود تا فرهنگ صحیح پوشش مناسب از کودکی در وجود و اذهان دانش آموزان نهادینه شود.

تفرشی یادآور شد: برنامه های متعدد دیگری نیز در آینده اجرایی خواهد شد که بطور یقین در هدایت دانش آموزان به سمت پوشش صحیح و شایسته تأثیرگذار خواهد بود.