نماینده مردم کردستان در خبرگان با اشاره به امنیت جمهوری اسلامی در بین کشور های منطقه این امنیت را از ثمرات نظام اسلامی و رهبری ولایت فقیه عادل و آگاه ارزیابی کرد.

به گزارش پرس شیعه؛ ماموستا فائق رستمی نماینده کردستان در مجلس خبرگان رهبری در سخنانی پیرامون جایگاه مجلس خبرگان سخن گفت و تصریح کرد: «این مجلس از جایگاهی بس والا و خطیر برخوردار است که در مقاطع حساس از جمله انتخاب مقام معظم رهبری به رهبری نظام مقدس جمهوری اسلامی ثابت کرده است در وقت لازم چگونه برای حفظ نظام و تقویت جایگاه رهبری در صحنه حضور دارد».

وی در ادامه بر ضرورت وحدت بین مسلمین تأکید کرد و خواستار پیگیری مشکلات استانهای مرزی به ویژه استان کردستان شد.

ماموستا رستمی با اشاره به امنیت جمهوری اسلامی در بین کشورهای منطقه این امنیت را از ثمرات نظام اسلامی و رهبری ولایت فقیه عادل و آگاه ارزیابی کرد.