نشست بررسی احوال و آثار فیلسوف و منطق دان «حکیم اثیرالدین ابهری» ۷ مهرماه در ابهر برگزار می شود.

به گزارش پرس شیعه، موسسه تاریخ متون خواجه نصیرالدین طوسی با همکاری موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، نشست بررسی احوال و آثار فیلسوف و منطق دان «حکیم اثیرالدین ابهری» را برگزار می کند.

این نشست با سخنرانی مهدی عظیمی، سعید بداغی و میثم کرمی برگزار می‌شود.

در این مراسم از کتاب های «خلاصه الافکار و نقاوه الاسرار» و «منتهی الافکار فی ابائه الاسرار» رونمایی می‌شود.

نشست بررسی احوال و آثار فیلسوف و منطق دان «حکیم اثیرالدین ابهری» شنبه ۷ مهرماه از ساعت ۱۶ در سالن اجتماعات انجمن حمایت از بیماران کلیوی ابهر برگزار می شود.