آیت الله قرهی گفت: ازاولیاء الهی، ازجمله ملّا حسینقلی همدانی بیان می فرمایند اینکه می گوییم «أُفَوِّضُ أَمْری إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصیرٌ بِالْعِباد»وقتی دست خودش سپردی پرورشت می دهد.

به گزارش پرس شیعه؛ نکته ای از دروس قبلی اخلاق آیت الله قرهی برای علاقه مندان در پی می آید؛

از اولیاء الهی، از جمله ملّا حسینقلی همدانیبیان می فرمایند: اینکه می گوییم «أُفَوِّضُ أَمْری إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصیرٌ بِالْعِباد» وقتی دست خودش سپردی، او هم که بصیر است می داند ما چیزی نداریم، پرورشش میدهد و در حد کرامتش آن را بالا می برد.

«یا کریمُ یا رب» او پرورش دهنده است، آن رب ودود با کرامتش پرورش می دهد؛ چون به کریم سپردی، «أُفَوِّضُ أَمْری إِلَى اللَّهِ» به خدا تفویض امر شده است، همینطور این عمل بالا می رود.

می گوید: چقدر این عملت را بخرم؟ می گویم: من قیمت نمی گذارم، هرچه شما کرم داری، اصلاً خودت شریکی. می گوید: من شریکم، باید در شأن خودم بگویم این عمل اینقدر ارزش دارد.