نماینده سازمان بین المللی صلیب سرخ در عراق ضمن ابراز نگرانی از به خطر افتادن جان غیر نظامیان در عملیات آزاد سازی فلوجه، گفت که فلوجه نباید به یک رمادی دیگر تبدیل شود.

به گزارش پرس شیعه به نقل از کمیته بین المللی صلیب سرخ، رئیس نمایندگی کمیته بین المللی صلیب سرخ در عراق، با تاکید بر این مطلب که فلوجه نباید به یک رمادی دیگر تبدیل شود، از همه طرف های سهیم در درگیری عراق خواست تا تمام تلاش خود را برای حمایت و حفاظت از غیر نظامیان این شهر به کار گیرند.

وی با ابراز نگرانی از حوادث پیش آمده در گذشته و در جریان آزادسازی و پاکسازی شهر رمادی در عراق گفت: نباید بگذاریم فلوجه هم به یک رمادی دیگر تبدیل شود. پاکسازی رمادی از مهمات و بازسازی خانه ها و سیستم آب و برق آن اگر نه سال ها، ماه ها طول خواهد کشید.

«ریتز» افزود: مصونیت غیر نظامیان باید حفظ شده و به آنان اجازه داده شود تا فلوجه را با امنیت کامل ترک کنند. خانه­ ها و دیگر زیرساخت­های غیرنظامی هم نباید هدف حملات قرار گیرند. مردم فلوجه تا حال از پیامدهای نبردهای بی­ وقفه در این منطقه رنج­های بسیاری را متحمل شده ­اند. به همین دلیل، باید به سازمان­های بشردوستانه اجازه داده شود تا به آنها دسترسی پیدا کرده و کمک ­رسانی کنند.