دادگاه روزنامه‌ نگار مصری متهم به تحریف عمدی قرآن دیروز، چهارم خردادماه، در شهر جیزه مصر برگزار شد.

به گزارش پرس شیعه؛ دادگاه تجدید نظر شمال شهر جیزه مصر در این جلسه، بررسی حکم مجدی حسین، روزنامه‌نگار مصری متهم به ترویج ایدئولوژی‌های افراطی و تحریف عمدی قرآن را به ۱۸ خرداد موکول کرد.

مجدی حسین، سردبیر روزنامه الشعب مصر و رییس حزب «استقلال» این کشور، متهم به ترویج افکار و ایدئولوژی افراطی، سوءاستفاده از دین، آسیب‌‌رساندن به وحدت ملی و صلح اجتماعی، نشر اخبار دروغین و تحریف عمدی قرآن است.

مجدی حسین در دادگاه بدوی به ۸ سال زندان محکوم شده و قرار است ۱۸ خردادماه جلسه دادگاه تجدیدنظر برای بررسی این حکم برگزار شود.

پیش‌تر مجدی حسین در صفحات اول و پانزدهم شماره ۹۰ روزنامه الشعب آیاتی تحریف‌شده از سوره «یس» و همچنین، در صفحه اول و ششم این شماره از روزنامه اخباری دروغین با هدف برهم زدن صلح و آرامش عمومی منتشر کرده بود.