رئیس جمعیت همبستگی ملی لبنان بر ایستادگی در کنار نیرو های مقاومت اسلامی تا آزادی کامل سرزمین های اشغالی تأکید کرد.

به گزارش پرس شیعه؛ شیخ مصطفی ملص از روحانیان اهل تسنن و رییس جمعیت همبستگی ملی لبنان در پیامی به مناسبت عید مقاومت و آزادی، فرارسیدن سالروز آزادی لبنان از اشغال صهیونیست ها در سال ۲۰۰۰ را به ملت لبنان تبریک گفت.

وی افزود: همانگونه که هر سال در عید مقاومت و آزادی بر افتخار و عزتمان افزوده می شود، اراده و عزممان برای ایستادگی در کنار مقاومت در همه صحنه های جنگی که مجاهدان به دفاع از ملت و خاک لبنان می پردازند، نیز افزایش می یابد.

این روحانی اهل تسنن تأکید کرد که حضور گروه های تکفیری در مرزهای لبنان سبب می شود تا بیش از گذشته به مقاومت چنگ بزنیم و از گزینه های آن حمایت کنیم.

شیخ ملص در بخش پایانی پیام، فرارسیدن عید مقاومت و آزادی را به سید حسن نصرالله، فرماندهان و مجاهدان و شهدا تبریگ گفت و اظهار داشت: مجاهدان با پیروزی های پی در پی که کسب می کنند، سر امت اسلامی را بالا نگهداشته و تا آزادی آخرین وجب از خاک اشغالیمان به جهاد ادامه می دهند.