یکی از روحانیان اهل تسنن صیدای لبنان تأکید کرد که مقاومت تنها گزینه مخالفان ذلت و خواری به شمار می آید.

به گزارش پرس شیعه؛ شیخ صهیب الحبلی از روحانیان اهل تسنن لبنان در پیامی به مناسبت عید مقاومت و آزادی و اخراج صهیونیست ها از جنوب لبنان در سال ۲۰۰۰ نوشت: فرارسیدن شانزدهمین سالروز پیروزی مقاومت بر اشغالگران صهیونیستی که با اراده مجاهدان و اهالی جنوب رخ داد و به فرار سربازان اشغالگر منجر شد را به ملت لبنان به ویژه اهالی جنوب تبریک عرض می کنم.

وی با اشاره به حضور مزدوران صهیونیستی در لبنان افزود: مقاومت در آن واحد، هم گزینه و هم تصمیم است چرا که تصمیم آزادگانی است که با ذلت و خواری مخالفت می کنند و گزینه مجاهدان برای دفاع از سرزمین و ناموس در برابر توطئه هاست.

این روحانی اهل تسنن تصریح کرد: به فرماندان و شهدای مقاومت که نشانه های آنان همچنان در دستاوردهای لبنان به ویژه در سال ۲۰۰۰ نمایان است، درود می فرستیم.