تولیت آستان قدس رضوی از ظرفیت های عظیم آستان مقدس حضرت ثامن الحجج (ع) برای تبیین معارف قرآنی و مکتب اهل بیت عصمت و طهارت سخن گفت و از برنامه های این آستان مقدس برای این امر و اجرای صحیح منشور هفت گانه مقام معظم رهبری گزارشی ارائه داد.

به گزارش پرس شیعه؛ در نطق پیش از دستور اجلاس خبرگان، به انقلابی بودن و انقلابی ماندن مجلس خبرگان اشاره و بر لزوم داشتن شاخصه و سازوکار انقلابی بودن تأکید کرد.

تولیت آستان قدس رضوی سپس از ظرفیت های عظیم آستان مقدس حضرت ثامن الحجج(ع) برای تبیین معارف قرآنی و مکتب اهل بیت عصمت و طهارت سخن گفت و از برنامه های این آستان مقدس برای این امر و اجرای صحیح منشور هفت گانه مقام معظم رهبری گزارشی ارائه داد.

وی با اشاره به خدمت رسانی آستان قدس به محرومین و مستضعفین تصریح کرد: «جنس خدمت رسانی آستان به محرومان با کمک به محرومین آستان قدس بیشتر با ارائه خدمات خواهد بود.