قدس – رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی قدس گفت: فعال سازی انجمن های هنری در این شهرستان با هدف واگذاری فعالیت های فرهنگی و هنری به بخش های خصوصی به نحوی جدی و موثر در حال پیگیری است.

به گزارش پرس شیعه،رضا کرم اظهار داشت: طبق اولویت گذاری تعریف شده از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، واگذاری امور فرهنگی و هنری به بخش خصوصی از دستور کارهایی به شمار می رود که با جدیت مدنظر مجموعه ارشاداسلامی شهرستان قدس قرار گرفته است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان قدس افزود: فعال سازی و تقویت انجمن های فرهنگی و هنری یکی از راهکارهای تحقق این امر خطیر محسوب می شود که در شهرستان قدس نیز گام های سازنده و اقداماتی جدی در این خصوص اجرایی شده است.

وی عنوان کرد: در حال حاضر انجمن های هنری نمایش، سینمای جوان، شعر، و موسیقی فعال شده و انجمن خوشنویسان که پیش از این فعالیت می کرد نیز با تقویت مضاعفی پیگیر برنامه های تعریف شده در حوزه فعالیتی خود است.

کرم آبیان گفت: راه اندازی انجمن هنرهای تجسمی نیز از دیگر اهدافی است که در حال حاضر مقدمات آن فراهم شده تا درآینده بصورت رسمی، فعالیت خود را آغاز می کند.

وی افزود: از نظر ما با واگذاری امور هنری و فرهنگی به مردم، ضریب موفیقیت ها نیز به نحو چشمگیری افزایش پیدا خواهد کرد و البته اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در این عرصه نقش نظارتی خود را طبق چارچوب های قانونی و شرح وظایف تعریف شده ایفا خواهد کرد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی قدس عنوان کرد: در کنار واگذاری امور هنری و فرهنگی به بخش خصوصی، مشارکت دستگاه های فعال در برنامه های فرهنگی شهرستان نیز امر حائز اهمیتی است که می تواند توسعه فرهنگی در منطقه مذکور را با شتاب و سرعت هر چه بیشتری همراه سازد.

کرم آبیان یادآور شد: در عرصه فرهنگی باید از تمامی ظرفیت ها و توانمندی های موجود استفاده کرد و در چنین شرایطی است که می توان با اتکای به همسویی و همگرایی به دستاوردهایی برجسته نائل شد.