سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) تعیین آویگدور لیبرمن در سمت وزات جنگ اسرائیل را به معنای تشدید نژاد پرستی و افراطی‌ گری این رژیم دانست.

به گزارش پرس شیعه؛ سامی ابوزهری در بیانیه ای اعلام کرد : حماس همه سران رژیم اشغالگر اسرائیل را جنایتکار می داند.
ابوزهری گفت : تعیین لیبرمن در سمت وزیر جنگ اسرائیل به منای شدت گرفتن نژادپرستی و افراطی گری این رژیم است.
ابوزهری با درخواست از سازمان های بین المللی برای عمل کردن به وظایف خود در قبال ملت مظلوم فلسطین گفت : همه کسانی که رؤیای سازش ملت فلسطین با رژیم اشغالگر و جنایتکار اسرائیل را در سر می پرورانند ، بیراهه می روند.