در ایالت بازل لند سوئیس والدین دانش آموزانی که از دست دادن با آموزگاران زن خودداری کنند، به پرداخت تا ۵ هزار فرانک جریمه محکوم می شوند.

به گزارش پرس شیعه؛ نشریه The Local تأکید کرد، پس از انکه دو ماه قبل دو دانش آموز از دست دادن با آموزگار زن خودداری کردند، دانش آموزان مسلمان به این کار ملزم شده اند.
خبرگزاری اسپوتنیک خاطرنشان کرد که مقامات سوئیس برای توجیه این موضوع، دست ندادن دانش آموزان مسلمان با آموزگاران زن را تبعیض جنسی و توهین به فرهنگ سوئیس تلقی کردند.
در اطلاعیه اداره آموزش و فرهنگ ایالت بازل لند سوئیس ادعا شده است:”ژست اجتماعی دست دادن دارای اهمیت زیادی برای کاریابی و فعالیت حرفه ای دانشجویان در آینده است”.