عبدالحکیم بلوچ وزیر ارتباطات پاکستان از سمت خود استعفا کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از روزنامه پاکستان، عبد الحکیم بلوچ وزیر ارتباطات پاکستان از سمت خود استعفا کرد. وی درخواست استعفای خود را به دفتر نخست وزیری پاکستان ارسال کرده است.

دفتر نخست وزیری پاکستان از دریافت چنین درخواستی اظهار بی اطلاعی کرده است. تا کنون دلیل استعفای عبدالحکیم بلوچ مشخص نشده است.

عبدالحکیم بلوچ در انتخابات سال ۲۰۱۳ از حوزه ۲۵۸ کراچی به پارلمان پاکستان راه یافت. وی پیش از این وزیر راه آهن پاکستان بود و در ماه ژوئن سال ۲۰۱۴ با حکم «نواز شریف» نخست وزیر پاکستان به سمت وزیر حمل و نقل پاکستان منصوب شد.