سید شفقت شیرازی مسئول روابط خارجی شورای وحدت مسلمانان پاکستان گفت: بسیاری از این افراد و گروه ها اعلام کرده اند تا آخرین نفس از ما حمایت می کنند به گونه ای که نیروهای حامی ما حدود ۷۵ درصد جامعه پاکستان را تشکیل می دهند.

به گزارش پرس شیعه؛ حدود ۱۰ روز است که شیخ ناصر عباس دبیرکل شورای وحدت مسلمانان پاکستان دست به اعتصای غذا زده است.

وی درباره این اعتصاب گفت: من برای شهادت ۱۰ پاکستانی اعتصاب نکرده ام، بلکه برای شهادت ۸۰ هزار پاکستانی به دست تروریست ها اعتصاب کرده ام تا بدین ترتیب فراگیر بودن اعتراض و اعتصاب خود را بیان کرده باشد.

این در حالی است که در دو هفته گذشته دایره حمله تروریست ها به شهروندان پاکستانی به ۱۰ نفر از بزرگان و شخصیت های برجسته پاکستان نیز رسیده است که برجسته ترین آنها محمد ذکی فعال حقوق بشر بود.

پایگاه العهد لبنان در این زمینه با سید شفقت شیرازی مسئول روابط خارجی شورای وحدت مسلمانان پاکستان انجام داده که ترجمه متن این گفتگو تقدیم می شود:

تمام پاکستان علیه تکفیری ها شده

سید شفقت شیرازی ضمن اشاره به اهمیت اعتصاب غذای شیخ ناصر عباس گفت: تا کنون موفق شده ایم تمام پوشش های سیاسی را از چهره تکفیری ها کنار بزنیم و تمام گروه های داخلی از ما حمایت کرده اند و توانسته ایم با این اعتصاب غذا، پاکستان را در دوره ای جدید قرار دهیم و از این رو خواستار ائتلاف تمام گروه های داخلی علیه تکفیری ها و حامیان آنها هستیم.

دولت عزمی جدی برای اجرای خواسته های ما ندارد

وی افزود: معادله جدیدی که توسط شورای وحدت مسلمانان در پاکستان رقم خورد، دولت را بر آن داشت از تمام توان خود برای گفتگو با ما استفاده کند تا به این اعتصاب پایان دهد، اما دولت تا کنون به خواسته های شورای وحدت که مورد تایید تمام گروه های سیاسی نیز می باشد پاسخی نداده است.

سید شیرازی ادامه داد: نمایندگان دولت در این مذاکرات، خواسته های برحق ما را نمی پذیرند و تلاش می کنند به اقدامات ما رنگ و بوی سیاسی و طایفه ای بدهند و برای اجرای آن وعده های بی اساس مطرح می کنند و این در حالی است که شیخ عباس از آغاز اعلام کرده بود که تا اجرای کامل خواسته های خود دست از اعتصاب برنخواهد داشت حتی اگر در این راه شهید شود.

مسئول روابط خارجی شورای وحدت مسلمانان پاکستان همچنین از قول شیخ ناصر عباس نقل کرد که گفته: اگر مسئولان به من تهمت بزنند و مرا بازداشت کند و زندانی کنند، باز هم به اعتصاب خود ادامه خواهم داد، چون به درست بودن راه خود ایمان دارم.

خواسته شیخ ناصر عباس چیست؟

شیخ ناصر عباس در مقابل اتحادیه خبرنگاران در اسلام آباد پایتخت پاکستان دست به اعتصاب غذا زده و خواسته های مهمی را مطرح کرده که از جمله آنها تحقیق عادلانه و شفاف درباره جنایت های تکفیری ها علیه بزرگان ملی و مجازات عاملان ترور انسان های بی گناه می باشد. یکی دیگر از خواسته های وی نیز آزاد شدن تمام رهبران سیاسی و معنوی است که بدون هیچ گناهی در زندان ها به سر می برند.

شیخ ناصر عباس همچنین خواسته که تکفیری های موجود در دولت دست از فشار بر حامیان شورای وحدت مسلمانان بردارند و برخی قوانین کشور اصلاح شود و نیروهای مسلح پاکستان دست به عملیات گسترده ای علیه تکفیری های وهابی در تمام کشور بزنند.

۷۵ درصد جامعه پاکستان حامی شورای وحدت هستند

در این زمینه به صورات روزانه بازدیدهای احزاب سیاسی و دینی و گروه های حامیان و فعالان سیاسی و حقوق بشر ار محل اعتصاب غذای شیخ ناصر عباس ادامه دارد و سید شیرازی بر این باور است که بسیاری از این افراد و گروه ها اعلام کرده اند تا آخرین نفس از ما حمایت می کنند به گونه ای که نیروهای حامی ما حدود ۷۵ درصد جامعه پاکستان را تشکیل می دهند.