منافقان، گمان می ‌کنند افرادی زرنگ و زیرک هستند و می ‌توانند خدا و مؤمنان را فریب دهند و از امتیازات مسلمانان برخوردار شوند ،در حالی ‌که خداوند از کفر باطنی آن ‌ها آگاه است .

به گزارش پرس شیعه؛ استاد قرائتی در ادامه سلسله مباحث تفسیری خود با موضوع تفسیر قطره ای به بیان نکته های تفسیری آیه نهم سوره بقره پرداخته است.

منافقان، گمان می ‌کنند افرادی زرنگ و زیرک هستند و می ‌توانند خدا و مؤمنان را فریب دهند و از امتیازات مسلمانان برخوردار شوند تا در وقت مناسب، ضربۀ خود را به اسلام بزنند.

درحالی ‌که خداوند از کفر باطنی آن ‌ها آگاه است و نفاق و دورویی آن ‌ها را می ‌‌‌‌داند و در مواقع حسّاس، آنان را رسوا و چهرۀ زشت آن ‌ها را برای مؤمنان افشا می ‌کند.

بیماری را تصور کنید که به پزشک مراجعه می ‌کند. اگر به دستورات او عمل نکند، ولی به‌‌دروغ به پزشک بگوید که داروها را مصرف کرده‌ ام، گمان می‌ کند که پزشک را فریب داده است، درحالی‌ که جز فریب خود، کار دیگری نکرده و فریبِ پزشک، درواقع فریبِ خود است. این چند چهرگانِ بیمار نیز که گمان می‌ کنند خدا را فریب داده‌ اند، کسی جز خود را فریب نمی‌ دهند.

* از این آیه مى ‌آموزیم:

* منافق، فریبکار است. مراقب باشیم که فریب ظاهر افراد را نخوریم.

* به ‌دنبال فریب دیگران نباشیم؛ زیرا قرآن می ‌گوید که نیرنگ‌ به نیرنگ ‌زننده باز می‌گردد.

* رفتار اسلام با منافق همانند رفتار منافق با اسلام است. او در ظاهر اسلام می ‌آورد، اسلام نیز او را در ظاهر، مسلمان می ‌شناسد. او در دل، کافر است، خداوند هم در قیامت، او را همچون کفّار کیفر می ‌دهد.

* منافق خود را باهوش می ‌پندارد، در حالی ‌که چنین نیست؛ زیرا نمی ‌داند که در مقابلش خدایی است که از اسرار همه آگاه است.