علاوی گفت: اکنون وقت آن فرا رسیده که شیعیان و اهل سنت عراق دست در دست هم بگذارند و عراقی بسازند که تاثیری مثبت بر تمام منطقه داشته باشد.

به گزارش پرس شیعه؛ محمد توفیق علاوی وزیر سابق ارتباطات عراق گفت: حکمت آیت الله سیستانی عراق را از سرنوشتی مبهم نجات داد.

وی افزود: خدای متعال با شخصیتی همچون آیت الله سیستانی بر عراق منت نهاد؛ چراکه ایشان ضامن امنیت مردم عراق است و سال های زیادی است که با حکمت خود عراق را نجات می دهد و موضع گیری های ایشان در مورد مسائل سرنوشت ساز عراق، همیشه در وقت و زمان مناسب صورت گرفته و عراق را نجات داده است.

علاوی ادامه داد: عراق به سمت افق های روشن و بهتر در حال حرکت است و بزرگ ترین خطر پیش روی عراق، تروریست های داعش هستند که در حال عقب نشینی هستند و اکنون وقت آن فرا رسیده که شیعیان و اهل سنت عراق دست در دست هم بگذارند و عراقی بسازند که تاثیری مثبت بر تمام منطقه داشته باشد.