علمای بحرین زندانی کردن شیخ المنسی را اقدامی سیاسی و انتقام جویانه دانستند که در راستای حمله به شیعیان و علمای شیعه صورت می گیرد تا از این طریق جلوی آزادی بیان را در کشور بگیرند.

به گزارش پرس شیعه؛ پس از محکوم شدن شیخ محمد المنسی به یک سال زندان توسط دادگاه آل خلیفه، علمای بحرین با صدور بیانیه ای به این حکم اعتراض کرده و آن را سیاسی و انتقام جویانه دانستند.

علمای بحرین زندانی کردن شیخ المنسی را اقدامی سیاسی و انتقام جویانه دانستند که در راستای حمله به شیعیان و علمای شیعه صورت می گیرد تا از این طریق جلوی آزادی بیان را در کشور بگیرند.

در این بیانیه آمده: آزادی بیان در بحرین با حمله ای نابرابر روبرو شده و هرکس که نظر خود را در این کشور مطرح می کند باید آماده بازجویی و زندان باشد و بازداشت و زندانی کردن شیخ المنسی نیز در همین راستا صورت گرفته، زیرا تنها جرمی که مرتکب شده این است که در مسجد و منبر سخنرانی کرده و نظر خود را آزادانه بیان کرده است.

علمای بحرین تاکید کردند: شیخ المنسی هیچ جرمی مرتکب نشده جز اینکه نظر و موضع ملی خود را بیان کرده و خواستار دست یابی مردم به حقوق مشروع خود شده و ما تاکید می کنیم چنین اقداماتی نمی تواند مانع عمل کردن علما به وظیفه شرعی و ملی خود شود.

علمای بحرین در ادامه خواستار آزادی شیخ المنسی و تمام علما و روحانیون زندانی و دست برداشتن از محدود ساختن آزای بیان شدند و تاکید کردند: مبارزه با آزادی بیان به سود کشور و ثبات آن نیست.