شیخ قطان گفت: سیاسیون لبنان باید به مسئولیت خود عمل کنند و تسویه حساب های شخصی، طایفه ای، مذهبی و حزبی را کنار بگذارند به در نیمه راه به سید حسن نصر الله ملحق شوند و زمینه پیشرفت و نجات لبنان را فراهم سازند.

به گزارش پرس شیعه؛ شیخ احمد القطان رئیس جعیت قولنا والعمل لبنان امروز در سخنانی به مناسبت شانزدهمین سالروز عید مقاومت، این عید را به تمام مردم لبنان به ویژه مقاومت، دبیرکل مقاومت سید حسن نصرالله و ارتش لبنان تبریک گفت و افزود: آزادی لبنان از اشغال صهیونیست ها به برکت همراهی ارتش، ملت و مقاومت صورت گرفت و ما امیدواریم این عید در سال های آینده یک عید واقعی باشد که تمام مردم در یک جشنواره بزرگ ملی در کنار دولت آنرا جشن بگیرند.

شیخ قطان همچنین از سخنان سید نصرالله به مناسبت سالروز آزادی لبنان تشکر کرد و این سخنان را متناسب با چالش های منطقه و لبنان دانست و اظهار امیدواری کرد سیاسیون لبنان نیز به مسئولیت خود عمل کنند و تسویه حساب های شخصی، طایفه ای، مذهبی و حزبی را کنار بگذارند به در نیمه راه به سید حسن نصرالله ملحق شوند و زمینه پیشرفت و نجات لبنان را فراهم سازند.