تجمع علمای جبل عامل لبنان از دولت لبنان خواست از میراث مقاومت به خوبی محافظت کند.

به گزارش پرس شیعه؛ تجمع علمای جبل عامل لبنان در پیامی با اشاره به فرارسیدن شانزدهمین سالروز اخراج اشغالگران صهیونیستی از جنوب لبنان تصریح کرد: مقاومت ۱۶ سال پیش نشان داد که خون بر شمشیر پیروز است و اگر کرامت و شرف و قهرمانی در مردانی کافرستیز جمع شود می توانند به هدف والای خود یعنی آزادی سرزمین و انسانیت از لوث صهیونیسم دست یابند.

این تجمع افزود: سالروز مقاومت و آزادی با رخداد عمیق و شدیدتری مواجه است به گونه ای که مجاهدان از سوریه تا فلسطین به جنگی سخت با تکفیری ها که ابزار رژیم صهیونیستی به شمار می آیند، مشغول هستند.

علمای جبل عامل تأکید کردند که شانزدهمین سالروز عید مقاومت و آزادی با پیروزی های مستمر مقاومت از جنگ سال ۲۰۰۶ در لبنان و جنگ ۲۰۰۸ در فلسطین تا عملیات قهرمانانه فلسطینیان و پایداری ارتش سوریه همراه شده است.

در بخش پایانی پیام از دولت لبنان خواسته شده است همه تلاش خود را برای محافظت از میراث مقاومت و ایستادن در کنار مجاهدان در برابر همه چالش ها و تجاوزها انجام دهد.