حضرت آیت الله علوی گرگانی مسؤولان عربستانی را دارای رفتاری جنون آمیز توصیف کرد و گفت: مسؤولان ایرانی در برخورد با این افراد دقت کافی را به خرج دهند تا مبادا به ارزش و آبروی کشور ایران خدشه‌ای وارد شود.

به گزارش پرس شیعه؛ حضرت آیت الله محمد علی علوی گرگانی در دیدار با اعضای مجلس وحدت پاکستان گفت: هر کشوری در دنیا دارای اقلیت‌های مذهبی است ولی باید با سیاستمداری رهبران آن کشور باید به گونه‌ای رفتار شود که اقلیت‌ها احساس آرامش کنند.

این استاد برجسته درس خارج حوزه علمیه قم ادامه داد: اگر در کشوری حزب و فرقه‌ای جرأت تعرض بر فرقه دیگر داشته باشد و به آن‌ها زور بگوید این نشان از ضعف آن حکومت است.

حضرت آیت الله محمد علوی گرگانی افزود: کشور عربستان خود را خادم الحرمین می‌داند اما با صهیونیست‌ها دوست و صمیمی است؛ در حالی که بر مسلمانان که نمونه آن کشور یمن است تعرض کرده و آنان را به قتل می‌رساند.

وی بسیاری از سیاستمداران دنیا را معتقد به این دانست که رفتار سیاستمداران عربستان جنون آمیز است و گفت: مسؤولان کشور ایران باید در رفتار خود با مسؤولان عربستانی بسیار دقت کنند که مبادا به ارزش و آبروی کشور ایران خدشه‌ای وارد شود.

این استاد برجسته درس خارج حوزه علمیه قم با اشاره به روایتی از امام صادق (ع) گفت: ظلم بر سه قسم است که اولین آن ظلمی است که ابداً آمرزیده نمی‌شود و آن شرک به خداست و دومین آن ظلم به نفس است که قابل بخشش از سوی خداست و سومین آن ظلم به مظلوم است که مظلوم وی را رها نمی‌کند مگر اینکه حق خود را از او بگیرد.